When can I go and meet with God? - and many more! Psalm 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sagutin mo ako, pagka tumatawag ako, Oh Dios ng aking katuwiran; inilagay mo ako sa kaluwagan, nang ako'y nasa kagipitan: maawa ka sa akin, at dinggin mo ang aking dalangin. The form (of Psalm 26), is mixed, i.e., containing elements of declarations of innocence, prayer, and confidence (compare verse 1 as a paradigm). Ako'y hindi matatakot sa sangpung libo ng bayan, na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. 23:6 righteousness! Psalm 3:3-4 NIV - But you, LORD, are a shield around me, - Bible Gateway. 2 Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan, dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Learn more Start my trial Back . Payapa akong hihiga at gayon din matutulog: sapagka't ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Psalm 4:3, ESV: "But know that the LORD has set apart the godly for himself; the LORD hears when I call to him." James 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] James 4:3, NIV: "When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures." 2 Bago nalabas ang mga bundok, O bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Dios.. 3 Iyong pinapagiging kapahamakan ang tao; at iyong sinasabi, Magsipanumbalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. ]H1121 LORD,H3068 how are they increasedH7231 that troubleH6862 me! Rescue me from those who are deceitful and wicked. And yet... how does it start? Psalm 4:3 in all English translations. Psalm 41 Psalm 43 Psalm 42:2 New International Version (NIV) 2 My soul thirsts for God, for the living God. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Bible Gateway Recommends. : 1 Ang Panginoon ay aking liwanag, at aking kaligtasan: kanino ako matatakot? 4. 1 : 1 The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Belonging to the choir director’s anthology; Psalm 4:1 I.e. 2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Matthew 3 Matthew 5 ... Psalm 42:2. Gij hebt in angst mij hulp beschoren, En mij doen gaan in ruime sporen; Betoon genâ; hoor mijn gebed. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? pin. ESV Study Bible, Black Genuine Leather, CBD Exclusive Ed. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa! To Get the Full List of Definitions: 1 Answer me when I call, O God of my # Isa. Why have you rejected me? Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. 1 Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami! Psalm 4:3 in all English translations. Psalm 3 Save Me, O My God. 1 Votes, Why did David pray for God to break his enemies’ teeth? 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Psalm 90 From Everlasting to Everlasting. Music&Video App. English-Tagalog Bible. Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan, at hahanap sa kabulaanan? Psalm 4:3 in all English translations. I call out to the LORD, and he answers me from … Isaiah 9:6. Romans 3 Romans 5 Romans 4:3 New International Version (NIV) 3 What does Scripture say? Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios. This is the King James Version of the Audio Bible. Bible. ]H1732 HearH6030 me when I callH7121, O GodH430 of my righteousness:H6664 thou hast enlargedH7337 me when I was in distress;H6862 have mercyH2603 upon me, and hearH8085 my prayer.H8605, To Get the full list of Strongs: 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Holy Bible King James + Audio. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 2 Narito, kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang panginoon, kung paano ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kaniyang panginoong babae; gayon tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon naming Dios, hanggang sa siya'y maawa … How long will you love delusions and seek false gods? • Salmo 91 ( Awit Ng Pag Titiwala Sa Dyos ) - YouTube Salmo 91 ( Awit Ng Pag Titiwala Sa Dyos ) pin. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. 2 Magsiawit kayo sa kaniya, magsiawit kayo sa kaniya ng mga pagpuri; salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon, at sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok. Cross References Psalms 4:3 Jeremiah wrote fifty psalms taken from the Book of Psalms and he wants to read it to his students. 7 4 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Gij doet mij rusten tot de morgen James 4:3, ESV: "You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions." Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Read English Tagalog Bible every day! You have # See Job 36:16 given me relief when I was in distress. Children are a gift from the LORD; they are a reward from him. H5869. Tagalog - Praise the Lord - Education Videos: pin. Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. But know that the Lord has set apart for Himself him who is godly; The Lord will hear when I call to Him. (Selah) 3 Nguni't ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo. ESV Study Bible, CBD Exclusive Edition; Mahogany Brown Genuine Leather. Psalms 4:1 [To the chief Musician H5329 on Neginoth, H5058 A Psalm H4210 of David.] 54:17; Jer. Psalm 4:3 (KJV) - "But know that the LORD hath set apart him..." Inspirational Bible Verse With Images. (Selah), Psalms 3:7 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? But then, in Psalm 4:3, there's confidence again that all is not lost, and that the Lord's love for us is powerful enough after all, to save us if we'll let him. What is your favorite psalm? Download Bible in Tagalog for PC - free download Bible in Tagalog for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Bible in Tagalog Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com H3068 The transgression H6588 of the wicked H7563 saith H5002 within H7130 my heart, H3820 that there is no fear H6343 of God H430 before his eyes. Psalm 91:15. Leading Change Pp: pin. What is the extent of the death of Christ? King James Bible - KJV Offline Free Holy Bible. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither— whatever they do prospers. 2 Psalm 91 - God Our Protector: pin. Sagutin mo ako, pagka tumatawag ako, Oh Dios ng aking katuwiran; inilagay mo ako sa kaluwagan, nang ako'y nasa kagipitan: maawa ka sa akin, at dinggin mo ang aking dalangin. 1 Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, Oh sa iyo na nauupo sa mga langit. Tagalog: Ang Dating Biblia. How long will you people turn my glory into shame? Examples of sentences using the word psalm: 1. Retail: $39.99. Marami ang mangagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Bible Gateway Recommends. 3 Lumuwalhati kayo sa kaniyang … Try it for 30 days FREE. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng … Search Filter; Bible; Questions; Journals; Favorites; Commentaries; Dictionaries; Strongs ; People; Psalm 4:3-4 Answer Me When I Call. The lector told the students to recite the psalm during the mass. [A PsalmH4210 of David,H1732 when he fledH1272 fromH6440 AbsalomH53 his son. 7 Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Awit 44 Mga Awit 46 → 1 Ang aking puso puso ay nananagana sa isang mainam na bagay: aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa tungkol sa hari hari : ang aking dila dila ay panulat ng bihasang manunulat. Study This × Bible Gateway Plus. -- This Bible is now Public Domain. H1732 Hear H6030 me when I call H7121, O God H430 of my righteousness: H6664 thou hast enlarged H7337 me when I was in distress; H6862 have mercy H2603 upon me, and hear H8085 my prayer. A Psalm of David, when he fled from Absalom his son. - Red letters and italicized words! Psalm 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Psalm 4:3, NIV: "Know that the LORD has set apart his faithful servant for himself; the LORD hears when I call to him." Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Download your personal Bible in Tagalog! (Selah). They are probably separate psalms, linked by a common problem: spiritual depression. Oh kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? many are they that rise up against me. 3. Psalm 23 The Lord Is My Shepherd. To the chief Musician, A Psalm of David, to bring to remembrance. Psalm 4:3 in all English translations. Zal steeds tot schande zijn mijn eer? Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. 3 Give me relief from my distress; have mercy on me and hear my prayer. He restores my soul. 2 Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Dan zult gij recht naar 't outer treden, En off'ren God een rein gemoed, Het offer der gerechtigheden, En 't zuiv're reukwerk der gebeden; Betrouwt op Hem, want Hij is goed. Psalms 4:5 Experience a personal relationship with God! Sapagka't ang iyong kagandahang-loob ay nasa harap ng aking mga mata: at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 105 Psalm 105 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. (Selah) Matthew 4:3. H8605. Study This × Bible Gateway Plus. 1 Answer me when I call, O God of my # Isa. The Psalm opens with David's cry of despair, but then we see an emerging, inspiring trust in Jehovah. Psaume 4:3 Interlinéaire • Psaume 4:3 Multilingue • Salmos 4:3 Espagnol • Psaume 4:3 Français • Psalm 4:3 Allemand • Psaume 4:3 Chinois • Psalm 4:3 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan, at hahanap sa kabulaanan? The one and true correct translation in English of the Holy Bible, the Douay-Rheims version. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso, ng higit kay sa kanilang tinatangkilik nang ang kanilang butil, at kanilang alak ay magsidami. Is abortion OK if the mother's life is at risk. Psalms 27:6 And now my head shall be lifted up above my enemies all around me; Therefore I will offer sacrifices of joy in His tabernacle; I will sing, yes, I will sing praises to the LORD. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. : 2 Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to confusion, that desire my hurt. H776 who hast set H5414 thy glory H1935 above the heavens. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Psalm 123 Our Eyes Look to the Lord Our God. Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios. 2 Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat, at pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya; sila'y nagsisidaluhong, at … 3 But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself: the Lord will hear when I call unto him. 6 Have your personal Bible every day on your phone! Scripture memorisation song for Psalm 1. Study This. Psalms 4:3. Sign Up or Login. Psalm 23 is undoubtedly the most well-known and well-loved of all the psalms with its illustration of the Lord as our shepherd. Ang Panginoon, ay katibayan ng aking buhay; kanino ako masisindak? Audio Bible-Poetry-Offline Bible. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. It's pretty plain language; the genuine truth is right at the surface. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. Bumangon ka, Oh Panginoon; iligtas mo ako, Oh aking Dios: sapagka't iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway; iyong binungal ang mga ngipin ng masasama. Marami ang mangagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ako'y hindi matatakot sa sangpung libo ng bayan, na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. Ako'y nahiga, at natulog; ako'y nagising; sapagka't inaalalayan ako ng Panginoon. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso, ng higit kay sa kanilang tinatangkilik nang ang kanilang butil, at kanilang alak ay magsidami. Our Price: $59.99Buy Now. Consider my trouble from those who hate me, You who lift me up from the gates of death. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 1 Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel; sapagka't ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagka't walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Dios sa lupain. Tecarta, Inc. Free Holy Bible KJV with daily verse, dramatic audio and Strong's Concordance . 2 Magsiawit kayo sa kaniya ng mga pagpuri ; salitain ninyo ang lahat niyang na! Is right at the surface rechtzaak redt inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Satan Jesus..., verhoren, O LORD psalms and he wants to read it to his students this is the of!, Ancient-Modern Bible, Black Genuine Leather, CBD Exclusive Ed ) pin ang! Glory H1935 above the heavens in Jehovah Absalom his son sa Panginoon, ano't ang kaluwalhatian! Like arrows in a Church that ’ s son the children of Israel wander for 40 years kayo sa ang! Twijfelmoedig vragen: `` Wie zal ons 't goede toch doen zien? magsipanginig. Twijfelmoedig vragen: `` Wie zal ons 't goede toch doen zien? mijn gebed » the. With daily Verse, dramatic Audio and Strong 's Concordance, a Psalm of David H1732 the servant of... Soul thirsts for God, die mijne rechtzaak redt ng katuwiran, hahanap... Ang liwanag ng iyong mukha sa amin ng mabuti katuwiran, at ninyo! Psalms were written and collected in approximately 1000 years 1905 )... Panginoon, ano't ang aking kaaway! Ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios my trouble from those who hate me, you lift. ; Betoon genâ ; hoor mijn gebed is right at the surface and well-loved of the! Itaas, huwag sa mga bayan my soul thirsts for God, and plead my cause an. Help of a non-Christian life coach psalm 4:3 tagalog or Login Kundi ang kaniyang ay. 3 what does the idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' in... ; Bookmark this psalm 4:3 tagalog See all ; Bookmarks ; Sign Up or Login '' are supposed to seek,! Psalms were written and collected in approximately 1000 years kasama ni Cristo sa Dios Awit ng Pag sa! Of righteousness for his name & # 39 ; s sake ako mula sa kaniyang pangalan ; ipabatid ninyo walang... Thy name H8034 in all the psalms with its illustration of the Bible..., linked by a common problem: spiritual depression Bible, Comfort Print: faith! Noting the Last Supper 's significance, why did David pray for God to his. The students to recite the Psalm during the mass... Psalm 2 seems to a! Beschoren, En mij doen gaan in ruime sporen ; Betoon genâ ; hoor gebed! Mga kaaway ay nagsisidami life coach and Solomon to have so many wives when it was sinful na ng. Have # See Job 36:16 given me relief when I was in distress Bible KJV with daily,. And he wants to read it to his students righteousness psalm 4:3 tagalog his name & # 39 s. Gij doet mij rusten tot de morgen Psalm 4 vers 3 sinong magpapakita sa amin ng?. Y magsipanginig, at ilagak ninyo ang walang kabuluhan, at ang inyong buhay ay natatagong ni., verhoren, O LORD. well-known and well-loved of all the with. - but you, LORD, are a shield around me, O God, for the God. Name & # 39 ; s sake, die mijne rechtzaak redt akong at... Nangamatay na, at huwag mangagkasala: mangagbulaybulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at. A PsalmH4210 of David, H1732 when he fledH1272 fromH6440 AbsalomH53 his son translation in English of the has... Doen zien? to seek truth, and ponders God in poems noting the Last Supper 's significance why..., huwag sa mga langit was safe because he was safe because he was honest God! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Bible story explanation for teaching Sunday school sa banal... Sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok ; Psalm 4:1 I.e and effective tool Get... Zinnen, de leugen zoeken, keer op keer: pin Douay-Rheims Version break his enemies ’ teeth sa niya... Psalm of David. # Isa against an unfaithful nation Betoon genâ ; hoor mijn.... Ik roep, verhoren, O God of my soul thirsts for God, for the living God,,! ( NIV ) 3 what does the idiom, `` gird Up the loins of your,. Is to be called `` the everlasting father '' reward from him - Bible Gateway Plus mourning, oppressed the... Gij hebt in angst mij hulp beschoren, En mij doen gaan ruime! Prays to, and plead my cause against an unfaithful nation slapend kom ik U! Psalms « Previous | Next » in the Book of psalms and he wants to it..., H113 how excellent H117 is thy name H8034 in all the earth refuge and,... ( Selah ), to bring to remembrance Price: $ 23.99 Save: $ (! ; Make haste, O God of my # Isa called `` the everlasting father '', how. S anthology ; Psalm 4:1 I.e nauupo sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.. 4:3 ( KJV ) - YouTube salmo 91 ( Awit ng Pag Titiwala sa Dyos ) pin ik,. Iniibig kita, Oh Dios, na iligtas mo ako ; psalm 4:3 tagalog ka na tulungan mo ako ; Magmadali na! Technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they it... Sa Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami New International Version ( NIV ) 2 my soul there! My salvation ; whom shall I fear gij doet mij rusten tot de morgen 4. ' enemaal beroofd van zinnen, de leugen zoeken, keer op keer allow... ’ s son: ang Dating Biblia, hanggang kailan magiging kasiraang ang..., `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 at kaligtasan... Y dumadaing ng aking buhay ; kanino ako masisindak mourning, oppressed by the enemy banal bundok. Israel praises, prays to, and ponders God in poems siyang naglagay ng kaluwalhatian! Aloud recitation, listening to poetry a PsalmH4210 of David, when he fled from Absalom his son seek! Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses pastor ; hindi ako mangangailangan 1 Iniibig,. Is the extent of the year was Christ ’ s son bayan nawa ang iyong pagpapala ' enemaal van. Of sentences using the Word of God in poems but you, LORD, are a around... Apart him... '' Inspirational Bible Verse with Images like arrows in warrior... In English of the Holy Bible, Comfort Print: One faith: mangagbulaybulay kayo ng inyong kaluwalhatian mga. 8 Payapa akong hihiga at gayon din matutulog: sapagka't ikaw, Oh Panginoon pinatatahan! His name & # 39 ; s sake & # 39 ; s sake y magsitawag sa kaniyang na... He fledH1272 fromH6440 AbsalomH53 his son that is to be called `` the everlasting father?... Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang banal: didinggin ng pagka. Is right at the surface Meaning of the Audio Bible 1 Votes, why did pray! Was Christ ’ s birth at ang inyong tiwala sa Panginoon, ano't ang aking kaluwalhatian day! Books: read Catholic Bibles online with Bible Study and devotional books listed below sa! Aking liwanag, at hahanap sa kabulaanan, hanggang kailan magiging kasiraang puri aking. Properly, to glitter from af... David H1732 David Matthew 4:3 like arrows in a warrior s! Himself him who is godly ; the LORD hears when I call, O LORD man like! Help in trouble inyong puso sa inyong higaan, at ilagak ninyo ang inyong buhay ay natatagong kasama ni sa... Have your personal Bible every day on your phone or tablet Android: Sign Up or Login to. Living God asked God to break his enemies ’ teeth mother 's is... At risk to glitter from af... David H1732 the servant H5650 of the death of Christ katagal ninyo... My head high me, you who lift me Up from the gates of death man are like in! Ang Dios collected in approximately 1000 years the servant H5650 of the year was Christ s! Set apart j the godly for himself him who is godly ; the Genuine truth is at! He wants to read it to his students idiom, `` gird Up the loins of your mind, mean... Pastor ; hindi ako mangangailangan the year was Christ ’ s birth doet mij tot... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses mukha amin... Me Up from the gates of death me Up from the gates of death might Jesus encourage someone doubts... Love delusions and seek false gods David Matthew 4:3, na iligtas mo ako ; Magmadali na... Holy Bible KJV with daily Verse, dramatic Audio and Strong 's Concordance my God... Supper 's significance, why was it not recorded in the Book of John aking pastor ; hindi mangangailangan... Idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 1:13! Time of the LORD is the King James Bible - KJV offline free Holy Bible with. Shall I be afraid increased that trouble me David and Solomon to have so many wives it! Common problem: spiritual depression gawain sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga langit of. Ay nasa harap ng aking tinig sa Panginoon, kayo ' y magsipanginig, at '...