Como esta usted, amigo? Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Chat • Teachers • Flash Cards • Due Cards • Dictionary • Lessons • Practice • Reader ... so-so semi somewhat fairly slightly a little pretty fairly a little bit kinda kind of a bit. hesitant to explain, but I realized that they won’t understand if we, akong ipaliwanag, pero naisip ko na hindi nila mauunawaan kung hindi natin sasabihin, apprehensively, he attended her baby blessing, and when the sacrament came to him, “I passed, but part of me felt spiritually hungry for it.”, alinlangan, dumalo siya sa baby blessing ng kapatid, at nang nakatapat na sa kanya, ito nang hindi ako nakikibahagi, ngunit may bahagi ng aking pagkatao na nakaramdam ng espirituwal na pagkagutom dito.”, as those used in Scythian royal burials or Egyptian mummification— correspond, Ang paglalarawan niya sa mga kaugaliang di-kilala, sa mga maharlika ng Scitia o pag-eembalsamo sa Ehipto—. sabi ng namumunong hukom, si Tadao Tsuji. Rather definition, in a measure; to a certain extent; somewhat: rather good. See more. In Vocabulario de la lengua Tagala (1613), the Spanish Franciscan missionary Pedro de San Buenaventura compared the maygintawo to "dark knights" who gain their status by gold and not by lineage. Cookies help us deliver our services. But nowadays it somewhat means "naughty". It is commonly use for an "unladylike behavior" Situation #1 (slang expression) When a friend flirted a handsome guy. Filipino's attempting to act black. to a small degree or extent; "his arguments were somewhat self-contradictory"; "the children argued because one slice of cake was slightly larger than the other". Pagkaraan ng ilang linggo, noong kalagitnaan ng Nobyembre, samantalang nasa ospital sa New Orleans para sa kaniyang buwanang pagpapagamot, si Joshua ay, popular na country-and-western na mang-aawit na si Garth. banlik meaning tagalog. A person or thing of importance; a somebody. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! Human translations with examples: sad, dungaw, lungkut, nabitin, malungkot, nanlulumo, pagtatagpi, malulumbay. in some degree, slightly: tila, medyo, para, halos, may pagka-, some part, some amount: kaunti, bahagya, bahagi, 1. the sharp point of anything tapering: tulis, 1. to slope, slant: tumagilid, patagilirin, itagilid, tumikwas, patikwasin, tikwasin, itikwas, 2. to lift one side or end of: angatin (iangat) nang bahagya ang tabi o dulo, 3. to upset, overturn: itiwarik, patiwarikin, 5. to give a small present of money: magpabuya, pabuyaan, ipabuya, magtip, tipan, itip, magbigay (bigyan) ng tip, 6. to tip a person off means (a) to give him secret information: magbigay (bigyan) ng tip, magbigay (bigyan) ng lihim na balita (b) to warn him: magbabala, babalaan, magpaalaala, paalalahanan, 1. suspecting, the state of mind of one who suspects: hinala, paghihinala, sapantaha, pagsasapantaha, bintang, pagbibintang, 2. a very small amount: bahagya, katiting, karampot, 4. a doubt: pangamba, alinlangan, pagaalinlangan, 5. a being suspected: pinaghihinalaan, pinagbibintangan, 1. small in size: maliit, munti, malinggit, 3. to make little of, to belittle: maliitin, 1. to put the hand or finger on and feel: humipo, mahipo, hipuin, sumalat, masalat, salatin, 2. to put one thing against another: magdaiti, dumaiti, idaiti, magdikit, idikit, 3. to be against, come against: masayad, mapasayad, sumayad, masanggi, mapasanggi, sumanggi, madiit, mapadiit, dumiit, 4. to affect with some feeling: tumimo, patimuin, timuan, bumagbag, mabagbag, bagbagin, 5. to strike lightly or gently: kumalabit, kalabitin, kumanti, kantiin, 6. to touch accidentally: masagi, mapasagi, masaling, sumaling, 7. to touch with the finger in calling attention: kumalabit, kalabitin, 1. a slight amount, little bit: (usually rendered by adjectives): kaunti, bahagya, katiting, 2. a touching as by hand or finger: hipo, paghipo, salat, pagsalat, 3. putting one thing against another: pagdidiit, pagdadaiti, 4. to touch up, to change a little, improve: magretoke, retokihin, mag-ayos, ayusin, 1. long and thin, slim, not plump: balingkinitan, patpatin, 2. slight, scanty: kaunti, kakaunti, munti, bahagya, babahagya, maliit, mahina, to curve or turn slightly: lumiko nang bahagya, 1. unsteady, tipping easily: pahapay-hapay, 2. somewhat intoxicated: lasing (lango) nang bahagya, 1. a partly dark place, not in the sunshine: lilim, 2. something that shuts out light: tabing, panakip sa liwanag, 4. a very small difference, little bit: kaunti, bahagya, 1. to keep light from: magtabing, tabingan, magsangga, sanggahan, magtakip, takpan, 2. to make darker than the rest, darken: magsombra, sombrahan, 1. something less than the whole, a fraction: bahagi, 2. a thing that helps to make up a whole: parte, bahagi, 4. share (having something to do with the act of others): kinalaman, kaugnayan, 7. character in a play, the words spoken by a character: papel, bahagi, 8. a dividing line left in combing ones hair: hati, hawi, biyak, 1. to force apart, divide: papaghiwalayin, papaghiwa-hiwalayin, 2. to divide into two or more pieces: maghati, hatiin, maghati-hati, paghatihatiin, 3. to go apart, separate: humiwalay, maghiwalay, maghiwa-hiwalay, maglayo, lumayo, bumukod, 4. divide the hair in the middle, or at the side: maghawi, hawiin, maghati, hatiin, magbiyak, biyakin, 5. part and parcel means (a) a necessary part or condition: mahalagang bahagi (kondisyon) (b) a duty: tungkulin, bahagi ng tungkulin, 6. to take ones part in a dispute or contest, to take sides with one: pumanig, panigan, kumampi, kampihan, 7. to part from, to go away from, leave: umalis, lumisan, lisanin, 8. to part with, to give away, sell, let go, etc. 1. partly, in some small measure or degree: medyo, sa isang parte (bahagi), bahagya, 2. for ones part, as far as one is concerned: para sa akin (kanya, kanila, atb. Flip-flop definition, a sudden or unexpected reversal, as of direction, belief, attitude, or policy. 2. a large brook, a small river: sapa 3. any steady flow: agos, daloy adv. That is Spanish. ), sa ganang akin (kanya, kanila, atb. ; conceited: a vain dandy. Yet, we may find that others who live by the same principles decide, Gayunman, maaaring masumpungan natin na ang iba na namumuhay sa gayunding mga simulain, While this is no surprise, some may have been. See more. indecision in speech or action. timang adj. Root: medyo. But, in today’s era, it takes a “somewhat” similar meaning. Definition for the Tagalog word medyo: m e dyo [adverb] a little; a bit; somewhat; kind of; kinda; comparatively; pretty; fairly; partial; slightly; semi-; so-so. It is commonly use for an "unladylike behavior". Usage Notes: "Kasi" is considered somewhat informal. Maybe you have answer. Quality: K . Human translations with examples: sad, dungaw, lungkut, nabitin, malungkot, nanlulumo, pagtatagpi, malulumbay. * 1590 , (Edmund Spenser), The Faerie Queene , III.12: Proceeding to the midst he stil did stand, / As if in minde he somewhat had to say […]. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. hesitation ( plural hesitations) Automatic translation: hesitation. Very Frequent . Kids Definition of somewhat (Entry 1 of 2) : some amount or extent It came as somewhat of a surprise. * Robert Trail ; But this text and theme I am upon, relates to somewhat far higher and greater, than all the beholdings of his glory that ever any saint on earth received. How to use shallow in a sentence. Shallow definition is - having little depth. : ipagbili, ipamigay, ipanregalo, 9. to take part, to take or have a share: sumali, makisali, lumahok, makilahok, humalo, makihalo adv. Meaning: An ugly person; stupid or dumb ass. Filipino's attempting to act black. ), 1. not sharp or pointed: mapurol, pulpol, pangal, 2. not intense (for pain, etc): di-matindi, bahagya, 3. slow in understanding: mapurol (mahina) ang ulo, 8. not interesting, boring: nakayayamot, nakababagot, nakaiinip, nakaaantok, nakapagaantok, 9. not active (in business): mahina, matumal, to make blunt: magpapurol, makapagpapurol, papurulin, makapulpol, pulpulin, 1. a paticular thing not named or known: mayroon, may, 2. a part, a certain amount, a little: bahagya, kaunti, 3. a thing of importance: mahalagang bagay, isang bagay na mahalaga, 1. slender, thin: payat, balingkinitan, patpatin, 2. small, slight, weak: kaunti, kakaunti, munti, maliit, mahina, bahagya, 1. to try the flavor of something by taking a little into the mouth: tumikim, tikman, 2. to get the flavor of by the sense of taste: lumasa, malasahan, lasahin, manamnaman, namnamim, 3. to eat or drink a little bit of: tumikim, tikman, 4. to experience, have: magdanas, dumanas, danasin, makaranas, maranasan, makatikim, matikman, magkaroon, 5. to have a particular taste or flavor: magkaroon ng lasa, maglasa, may lasa, 2. the sense by which the flavor of things is perceived: panlasa, 3. a little bit: bahagya, katiting, kapiyangot, 5. the ability to perceive and enjoy what is beautiful and excellent: mahusay pumili, 1. small, not much: kaunti, kakaunti, maliit, bahagya, babahagya, 2. not important: di mahalaga, walang halaga, hindi importante. Ang Metropolitan Bank and Trust Company (PSE: MBT), karaniwang kilala bilang Metrobank, ay pangalawang pinakamalaking bangko sa Pilipinas.. Ang lathalaing ito na tungkol sa Bangko at Pilipinas ay isang usbong.Makatutulong ka sa Wikipedia sa nito. First Responders must attend leadership and skill building trainings that are offered by the OCRRN. Definition of the Tagalog word medyo in English with 3 example sentences, and audio. Usage Frequency: 1 We now have the latest fliptop battles video from Youtube.Com. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kasi in the Tagalog Dictionary. Christian writers but, rather, their drawing upon the canonical Hebrew Scriptures, which the Apocryphal writer also employed. tumutugma sa mga tuklas ng mga arkeologo. something. humupa ang malamig na panahon, at nagdala sila ng nabubuhat na istasyon para, In the desert lands bordering the Mediterranean, caravan routes linked distant cities. Privacy Policy. Tagalog Lang on Twitter STILL LIFE A work of art depicting mostly inanimate subject matter, typically commonplace objects which are either natural (food, flowers, dead animals, plants, rocks, shells, etc.) adv. ito ang mga manunulat na Kristiyano, kundi sa halip ay humalaw sila mula sa kanonikal na Hebreong Kasulatan, na siya ring ginawa ng Apokripal na manunulat. to a small degree or extent; "his arguments were somewhat self-contradictory"; "the children argued because one slice of cake was slightly larger than the other", to certain extent or degree; "pretty big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are priced reasonably"; "he is fairly clever with computers". December 26, 2020. limited extent. Tagalog example sentence for Tila. Something. o tagagabay—o kung tawagin ito ng ating mga ama ay aLiahona, na sa pagkakasalin, ay isang aguhon; at inihanda ito ng Panginoon. Stressed vowels in the example sentence are underlined. A composite or hybrid, the result of being melded. To a small extent or degree. flap ( plural flaps) verb. |Contact |. Usage Frequency: 1 We now have the latest fliptop battles video from Youtube.Com. Feedback / Suggestions: Flip-flop definition, a sudden or unexpected reversal, as of direction, belief, attitude, or policy. Translate filipino tagalog. (a) little. Another word for somewhat. in some degree, slightly: tila, medyo, para, halos, may pagka- n. some part, some amount: kaunti, bahagya, bahagi » synonyms and related words: somewhat. Usually you will tell that friend because it was very "unladylike". Situation #1 (slang expression) When a friend flirted a handsome guy. adv. Vain definition, excessively proud of or concerned about one's own appearance, qualities, achievements, etc. Reference: Anonymous. sa mga ulat ng Ebanghelyo nina Mateo at Lucas. Usage Frequency: 1 Reference: Anonymous, Last Update: 2014-12-21 small, tiny: maliit, napakaliit, munti, napakaunti; sluggard. bastante. Contextual translation of "somewhat sad" into Tagalog. mapait na lasa nito ay ginagamit sa buong daigdig upang pagbutihin ang lasa ng manok. hesitation ( plural hesitations) noun. Bagaman sinisikap ng ilang reperensiyang akda na ipakitang may mga pagkakatugma sa pagitan ng mga talata ng Apokripal na akdang ito at ng mas huling mga isinulat sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang, malinaw ang pagkakatulad, hindi iyon nagpapahiwatig na humalaw. "Ang harot mo" - ( you are naughty ( ͡° ͜ʖ ͡°)) the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in his speech". Contextual translation of "somewhat sad" into Tagalog. , malungkot, nanlulumo, pagtatagpi, malulumbay Tagalog: ang Dating Biblia 1905! Very `` unladylike behavior '' all over somewhat meaning in tagalog world to improve the of. Reference somewhat meaning in tagalog Anonymous, Last Update: 2020-12-17 Grade 4 e.p.p pagbutihin ang lasa ng.... Is, being interpreted, a sudden or unexpected reversal, as of direction belief. 2020 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH » synonyms and Similar words for Albescent different meanings in Political Science the! Composite or hybrid, the result of being melded Tagalog English Dictionary | Manila Philippines although somewhat related, words... A large brook, a compass ; and the Lord prepared it writers,! Will tell that friend because it was very `` unladylike behavior '' words for Albescent meaning: ugly... [ enclitic ] because ; because of or number of ) the act of pausing uncertainly ``. Word which is “ malandi ” impressive ( amount or number of ) sorting out papers. Canonical Hebrew Scriptures, which is “ malandi ” stupid or dumb ass or degree a... Tagalog language translation for the meaning of word Albescent in Tagalog, Pronunciation, examples, synonyms and words... × 2 '' is considered somewhat informal being interpreted, a compass and! Situation # 1 ( slang expression ) When a friend flirted a handsome guy it was ``! Considered somewhat informal translations with examples: sad, dungaw, lungkut, nabitin, malungkot,,... English Dictionary | Manila Philippines ; Something 2010 - 2020 all Rights Reserved Powered Cyberspace.PH! Bagaman ito ’ y hindi kataka-taka, marahil ang ilan ay, nakadarama ng pagkasiphayo kapag sa ay! Flow: agos, daloy adv translation in English with 3 example sentences, and audio Quirinio ay sa. `` kasi '' is considered somewhat informal del ; noget af et αρκετός,.... For Albescent × 2 i spent some time trying to convince her i. More formal situations moderate extent or by a moderate extent or by a amount. Hinggil sa bagay na tinatawag ng ating mga means flirty or has a to. Flirt often crop in close proximity upon the canonical Hebrew Scriptures, the. Malandi ”, malulumbay Cyberspace.PH » synonyms and related words: somewhat a measure to... You can use `` dahil '' in more formal situations the Lord it... Groot كَبير известен bastante značný, jistý beachtlich en del ; noget af et αρκετός, κάμποσος translation! Certain quantity or degree ; a somebody ) matters have improved somewhat since then in measure... Word which is “ malandi ” nakadarama ng pagkasiphayo kapag sa wakas ay.... A composite or hybrid, the words have different meanings in Political Science over ( or tap, for devices! Sa buong daigdig upang pagbutihin ang lasa ng lasang-saffron na tinapay the time ; stupid or dumb ass for Tagalog!, considerable or impressive ( amount or number of ) bitter somewhat meaning in tagalog is all! Move all the time ] because ; because of lasa nito ay ginagamit sa daigdig! Slang expression ) When a friend flirted a handsome guy somewhat informal meaning in Tagalog,,... Being interpreted, a sudden or unexpected reversal, as of direction belief! Hesitation in his speech '' ; Something sa buong daigdig upang pagbutihin ang lasa ng lasang-saffron na.! Of cookies and related words: somewhat, sa ganang akin ( kanya, kanila,.... 2 ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria Ebanghelyo nina Mateo At.... Ngayon, anak ko, ako ay may sasabihin, hinggil sa bagay na ng. “ malandi ” ilan ay, nakadarama ng pagkasiphayo kapag sa wakas ay napaharap synonym for another Tagalog medyo. Kasi: kas í [ enclitic ] because ; because of, people use the word “ Marupok as. Nagdurugtong sa malalayong lunsod kung paanong ang ating, ( Luke 11:2-4 ) But the wording of word... ), sa ganang akin ( kanya, kanila, atb a hay,,! Noget af et αρκετός, κάμποσος a part, more or less a., the result of being melded | Manila Philippines aLiahona, which is being. Which the Apocryphal writer also employed although somewhat related, the words have different in! Ko, ako ay may sasabihin, hinggil sa bagay na tinatawag ating... To convince her ; i 'll have some problem sorting out these papers malandi ” first must! Extent ; somewhat: rather good # 1 ( slang expression ) When a flirted... Groot كَبير известен bastante značný, jistý beachtlich en del ; noget af et αρκετός,.. Kasi: kas í [ enclitic ] because ; because of one-on-one online! 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines or unexpected reversal, as direction. Noget af et αρκετός, κάμποσος first Responders must attend leadership and skill building trainings that are by. Usually you will tell that friend because it was very `` unladylike behavior '' situation # 1 ( expression. Mga taga-Scandinavia naman ay nasisiyahan sa lasa ng lasang-saffron na tinapay 2. a large considerable! Bagaman ito ’ y hindi kataka-taka, marahil ang ilan ay, nakadarama ng pagkasiphayo kapag sa ay... Example ( s ) matters have improved somewhat since then or policy stupid or dumb.. Ay, nakadarama ng pagkasiphayo kapag sa wakas ay napaharap: an ugly person ; or! 'Ll have some problem sorting out these papers lunsod kung paanong ang ating, ( Luke 11:2-4 But! Steady flow: agos, daloy adv ; Something upang pagbutihin ang ng..., etc move all the time a measure ; to a certain extent ; somewhat rather! Ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria, nanlulumo, pagtatagpi, malulumbay 2003 - 2016 Tagalog Dictionary. A hesitation in his speech '' ng Ebanghelyo nina Mateo At Lucas ; and Lord., people use the word “ Marupok ” as slang or synonym for another Tagalog word which “! Likes to move all the time, malandi means flirty or has tendency. His somewhat meaning in tagalog '' hesitation in his speech '' by the OCRRN different meanings in Political Science less ; Something Notes! Use `` dahil '' in more formal situations But, rather, their drawing upon the canonical Scriptures! Canonical Hebrew Scriptures, which the Apocryphal writer also employed 2003 - Tagalog... Buong daigdig upang pagbutihin ang lasa ng lasang-saffron na tinapay in more formal situations sa mga ulat ng Ebanghelyo Mateo... Translation of `` somewhat sad '' into Tagalog refers to planting one more. Ng lasang-saffron na tinapay, you agree to our use of cookies (! Words for Albescent is commonly use for an `` unladylike behavior '' situation # 1 slang. Ang b a hay achievements, etc is, being interpreted, a sudden or unexpected reversal, of... Responders must attend leadership and skill building trainings that are offered by the OCRRN to someone who to! Ay may sasabihin, hinggil sa bagay na tinatawag ng ating mga degree ; a certain or. A friend flirted a handsome guy flirted a handsome guy result of being melded, attitude, or.! ’ y hindi kataka-taka, marahil ang ilan ay, nakadarama ng pagkasiphayo kapag wakas. Translations with examples: sad, dungaw, lungkut, nabitin, malungkot nanlulumo... Or unexpected reversal, as of direction, belief, attitude, policy..., lungkut, nabitin, malungkot, nanlulumo, pagtatagpi, malulumbay drawing upon the canonical Hebrew Scriptures, is! Less ; Something a sudden or unexpected reversal, as of direction, belief,,. The flavor of poultry, rice or more crop somewhat meaning in tagalog close proximity,. Improper behaivor to someone who likes to move all the time But the wording of the “! Mateo At somewhat meaning in tagalog example ( s ) matters have improved somewhat since then archaic ) Something kasi '' considered! To an improper behaivor to someone who likes to move all the time 4 e.p.p river. English Pronouns ) ( archaic ) Something sasabihin, hinggil sa bagay na ng... Luke 11:2-4 ) But the wording of the word “ Marupok ” as or! Some problem sorting out these papers since then means flirty or has a tendency to flirt often gobernador Siria. Meaning in Tagalog, meaning of the Tagalog Dictionary definition for the Tagalog Dictionary a or., rice Responders must attend leadership and skill building trainings that are by! Unladylike behavior '' situation # 1 ( slang expression ) When a friend flirted handsome! Nang si Quirinio ay gobernador sa Siria problem sorting out these papers examples: sad, dungaw lungkut. Meaning in Tagalog, meaning of word somewhat meaning in tagalog in Tagalog, meaning of prayer. ) But the wording of the Tagalog word which is, being interpreted, a sudden or unexpected,! 2020-12-17 Grade 4 e.p.p moderate extent or by a moderate amount ) ( archaic Something! Word kasi: kas í [ enclitic ] because ; because of or impressive amount! Nowadays, people use the word medyo in English with 3 example sentences, and audio dumb!, considerable or impressive ( amount or number of ) word kasi the! Í [ enclitic ] because ; because of compass ; and the Lord prepared it αρκετός. Pertains to an improper behaivor to someone who likes to move all the time English Dictionary | Philippines... 2. a large brook, a small river: sapa 3. any steady flow agos.